JUSTÝNA MÁ OBČANKU!

Obětem trestných činů pomáháme už 15 let.

Od roku 2009 jsme poskytli podporu více než 4 000 osob a strávili touto pomocí 38 916 hodin.

Na cestách za našimi klienty a klientkami jsme ujeli celkem 199 903 kilometrů.

V trestních řízeních jsme zastupovali 334 klientů a klientek.

V rámci monitoringu předsudečného násilí, který představuje jediný systematický sběr dat o těchto útocích v ČR, jsme vydali 48 monitorovacích zpráv.

Proškolili jsme 1813 osob z řad policie, sociálních pracovníků a pracovnic a dalších pomáhajících profesí.