2009

Násilí z nenávisti – platforma právní pomoci obětem 

realizace: červenec – prosinec 2009
donátor: Úřad vlády – Kampaň proti rasismu
podpora: 381 801,- Kč

Projekt financovaný v rámci Kampaně proti rasismu reagoval na intenzivní poptávku právního poradenství ve věcech rasistických a neonacistických veřejných aktivit a nenávistí motivované trestné činnosti. Klíčovými aktivitami projektu bylo poskytování právního poradenství obětem násilí z nenávisti a vytvoření webového portálu věnujícího se této problematice. V rámci projektu bylo právním poradenstvím podpořeno 18 dlouhodobých a střednědobých klientů a realizováno 11 přednášek na středních a vyšších odborných školách.