Zprávy o předsudečném násilí

 

2021

Kvartální zpráva o předsudečném násilí z důvodu sexuální orientace či genderové identity 1. 1. – 31. 3. 2021

Kvartální zpráva o předsudečném násilí 1. 1. – 31. 3. 2021

Kvartální zpráva o předsudečném násilí z důvodu sexuální orientace či genderové identity 1. 4. – 30. 6. 2021

Kvartální zpráva o předsudečném násilí 1. 3. – 30. 6. 2021

2020

Kvartální zpráva o předsudečném násilí 1. 1. – 31. 3. 2020

Kvartální zpráva o předsudečném násilí 1. 4. – 30. 6. 2020

Kvartální zpráva o předsudečném násilí 1. 7. – 30. 9. 2020

Kvartální zpráva o předsudečném násilí 1. 10. – 31. 12. 2020

 

2019

Kvartální zpráva o předsudečném násilí 1. 1. – 31. 3. 2019

Kvartální zpráva o předsudečném násilí 1. 4. – 30. 6. 2019

Kvartální zpráva o předsudečném násilí 1. 7. – 30. 9. 2019

Kvartální zpráva o předsudečném násilí 1.10. – 31. 12. 2019

 

 2018

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 1.1.2018-31.3.2018

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 1.4.2018-30.6.2018

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 1.7.2018-30.9.2018

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 1.10.2018-31.12.2018

 

2017

Zpráva o přesudečném násilí v České republice v roce 2017 

Report on Bias Violence in the Czech Republic in 2017

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 1.1.2017-31.3.2017

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 1.4.2017-30.6.2017

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 1.7.2017-30.9.2017

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 1.10.2017-31.12.2017

 

2016

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 1. 4. – 30. 6. 2016

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 1. 7. – 30. 9. 2016

Kvartální zpráva o násilí z nenávisti 15. 9. – 15. 12. 2016

 

2015

Zpráva o násilí z nenávisti 2015

Report on Hate Crime in 2015

 

2014

Zpráva o násilí z nenávisti 2014

Report on Hate Violence in the Czech Republic during 2014

 

2011

Zpráva o násilí z nenávisti za rok 2011