PUBLIKACE

 

Zkušenosti lidí se zdravotním postižením s násilím a předsudečným násilím – kvalitativní výzkum 

Factsheet shrnující základní informace o výsledcích výzkumu dostupný zde.


Předsudečné násilí proti LGBTQ+ lidem – průvodce pro policii

Klára Kalibová, Petra Naskosová, Tomáš Stavrovský

Praha: In IUSTITIA, 2023

Ke stažení zde.


Průvodce pro LGBTQIA+ lidi, kteří se v ČR setkali s trestným činem

Praha: In IUSTITIA, 2023

Ke stažení zde.


Zkušenosti lidí se zdravotním postižením s násilím a předsudečným násilím – kvantitativní výzkum 

Factsheet shrnující základní informace o výsledcích výzkumu dostupný zde.

Plná verze dotazníku zde.

Přístupná verze dotazníku zde.


Poradna Justýna Brno – Evaluační zpráva zaměřená na efektivitu postupu při podpoře obětí trestné činnosti

Zpracoval STEM, Ústav pro studium empirických výzkumů
Praha: In IUSTITIA, 2021
Ke stažení zde.


Violence and bias violence against people living with disabilities from the perspective of organizations working with this target group

Václav Walach, Benjamin Petruželka, Klára Kalibová
Prague: In IUSTITIA, 2020
Download here.

Násilí a předsudečné násilí proti lidem se zdravotním postižením z pohledu organizací pracujících s touto cílovou skupinou

Václav Walach, Benjamin Petruželka, Klára Kalibová
Praha: In IUSTITIA, 2020
Ke stažení zde.


Bias Crime Victims and the Right to Legal Aid

Klára Kalibová
Praha: In IUSTITIA, 2018
Ke stažení zde.

Právo na právní pomoc a oběti předsudečné trestné činnosti

Klára Kalibová
Praha: In IUSTITIA, 2018
Ke stažení zde.


Lifecycle of a Hate Crime. Comparative Report.

Jennifer Schweppe, AmandaHaynes, Mark A Walters
Dublin, ICCL, 2018.
Ke stažení zde.


Předsudečné trestné činy. Příručka pro soudce a státní zástupce

Klára Kalibová, Martina Houžvová, Ester Kaňovská
Praha: In IUSTITIA, 2017
Ke stažení zde.


Lifecycle of a Hate Crime. National Report – Czech Republic

Václav Walach, Klára Kalibová, Vendula Divišová, Petr Kupka
Praha: In IUSTITIA, 2017
Ke stažení zde.

Životní cyklus trestného činu z nenávisti. Národní zpráva – Česká republika
Václav Walach, Klára Kalibová, Vendula Divišová, Petr Kupka
Praha: In IUSTITIA, 2017
Ke stažení zde.


Spravedlnost na ulici. Výstupní případová analýza z pera kolektivu autorek In IUSTITIA, 2016.
Ke stažení zde.


Znáte jejich práva. Sociální práce a lidé ohrožení násilím z nenávisti.
Kalibová, K., Baňacká K., Cajthamlová, T., Glaserová, K., Nešporová M., Zapletalová, V. a kol.
Praha: In IUSTITIA, 2016
Ke stažení zde.


Brožura Tváří v tvář předsudečnému násilí – příručka pro sociální pracovníky a pracovnice vznikla za podpory Evropské Unie a Visegradským fondem. Příručka je dostupná v šesti jazykových mutacích:

Tváří v tvář předsudečnému násilí – příručka pro sociální pracovníky a pracovnice
Klára Kalibová, Katarzyna Pawlik, Irena Biháriová
Praha: In IUSTITIA, 2016
Ke stažení zde.

Face to face with bias violence – guidelines for social workers
Klára Kalibová, Katarzyna Pawlik, Irena Biháriová
Praha: In IUSTITIA, 2016
Ke stažení zde.

Násilie z nenávisti – manuál pre sociálnych pracovníkov
Klára Kalibová, Katarzyna Pawlik, Irena Biháriová
Bratislava: LPR, 2016
Ke stažení zde.

Twarzą w twarz z niechęcią przewodnik dla pracowników społecznych
Klára Kalibová, Katarzyna Pawlik, Irena Biháriová
Wroclaw: Nomada, 2016
Ke stažení zde.

Licem u lice nasilje iz pristrastnosti – priručnik za socijalne radnike
Klára Kalibová, Katarzyna Pawlik, Irena Biháriová
Vive Žene, 2016
Ke stažení zde.

Licem u lice sa nasiljem izazvanim predrasudama – smernice za socijalne radnike
Klára Kalibová, Katarzyna Pawlik, Irena Biháriová

IAN, 2016
Ke stažení zde.


Zákon o obětech trestných činů. Praktická a legislativní doporučení zohledňující návrh technické novely zákona č.45/2013 Sb.
Klára Kalibová a kol.
Praha: In IUSTITIA, 2016
Ke stažení zde.


V rámci projektu Bezpečně v novém domově vznikl Průvodce pro cizince a cizinky, kteří se v ČR setkali s trestným činem. Průvodce je dostupný v pěti jazykových mutacích (ČJ, AJ, RJ, VIET, ARAB):

Bezpečně v novém domově
Průvodce pro cizince a cizinky, kteří se v ČR setkali s trestným činem
Kolektiv autorek poradny Justýna
Praha: In IUSTITIA, 2015
Ke stažení zde.

Safe in your new home
A Guide for Foreign Victims of Crimes in the Czech Republic
Kolektiv autorek poradny Justýna
Praha: In IUSTITIA, 2015
Ke stažení zde.

БЕЗОПАСНО В НОВОМ ДОМЕ
РУКОВОДСТВО
для иностранцев, столкнувшихся с уголовным преступлением в Чешской Республике
Kolektiv autorek poradny Justýna
Praha: In IUSTITIA, 2015
Ke stažení zde.

AN TOÀN TẠI QUÊ HƯƠNG MỚI
HƯỚNG DẪN
dành cho người nước ngoài đã gặp hành động phạm pháp tại Cộng hòa Séc
Kolektiv autorek poradny Justýna
Praha: In IUSTITIA, 2015
Ke stažení zde.

ﺏﺍﻸﻣﺎﻧ ﻒﻳ ﺎﻟﻮﻄﻧ ﺎﻠﺟﺪﻳﺩ
ﻢﻌﻟﻮﻣﺎﺗ ﻝﻸﺟﺎﻨﺑ ﻭﺍﻸﺠﻨﺒﻳﺎﺗ ﺎﻟﺬﻴﻧ ﺄﺼﺒﺣﻭﺍ ﻁﺮﻓﺍ ﻒﻳ ﺝﺮﻴﻣﺓ ﻒﻳ ﺎﻠﺠﻤﻫﻭﺮﻳﺓ ﺎﻠﺘﺸﻴﻜﻳﺓ
Kolektiv autorek poradny Justýna
Praha: In IUSTITIA, 2015
Ke stažení zde.


Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá.
Lubica Kobová, Petra Kutálková (eds.)
Praha: In IUSTITIA, 2014

Ke stažení zde.


Já a oni jsme my: Nápady a náměty pro multikulturní výchovu.
Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek.
Andrea Holá, Věra Jirásková, Šárka Kadlecová, Klára Kalibová
Praha: In IUSTITIA, o. s., 2012

Ke stažení zde.


Násilí z nenávisti, rasismus a média
Jak nepsat černobíle o barevném světě
Klára Kalibová (ed.)
Praha: In IUSTITIA o.s., 2011

Ke stažení zde.


Nebezpečné známosti
Pravicový extremismus v malém příhraničním styku (SRN-CZ)
Autorský kolektiv (2009)
Drážďany: Kulturbüro Sachsen e.V., Heinrich Böll Stiftung, Weiterdenken – Heinrich Böll Stiftung Sachsen

Ke stažení zde.


Zapomenuté oběti
Násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR
Autorský kolektiv (2010)
Praha: Foundation „Remembrance, Responsibility and Future“, Kulturbüro Sachsen e.V., In IUSTITIA, o.s.

Publikace v českém jazyce ke stažení zde.