Poradna Justýna

In IUSTITIA založila poradnu Justýna, která bezplatně poskytuje dvě registrované služby a těmi jsou odborné sociální poradenství na základě zákona o sociálních službách a také poskytování právních informací na základě zákona o obětech trestných činů.

Poradna Justýna poskytuje své služby lidem dotčeným předsudečným násilím a také lidem dotčeným projevy nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.

Dále pak poskytuje své služby zvlášť zranitelným obětem a obětem těžkého ublížení na zdraví.

NAŠE POBOČKY

Pobočka Praha a celá ČR
V PRAZE A CELÉ ČR JSOU SLUŽBY URČENÉ PRO:

 • Osoby ohrožené předsudečným násilím.
 • Oběti předsudečného násilí, tedy pro osoby, které byly napadeny pro to, kým jsou, či jak vypadají (i pozůstalé osoby).
 • Blízké osoby a sociální okolí obětí a osob ohrožených předsudečným násilím (rodinní příslušníci, partneři, přátelé, zástupci institucí, spolupracovníci aj.).
 • Svědky předsudečného násilí.

V PRAZE JSOU SLUŽBY DÁLE URČENÉ PRO:

 • Oběti, kterým bylo úmyslným trestným činem těžce ublíženo na zdraví. Mezi těžké ublížení na zdraví se řadí například:
  – zmrzačení, nefunkčnost nebo ochrnutí končetiny,
  – ztráta nebo výrazné zhoršení funkce zraku, sluchu, čichu, hmatu nebo chuti,
  – poškození důležitého orgánu, zohyzdění nebo porucha zdraví trvající delší dobu,
  – vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
  – mučivé útrapy (fyzické i psychické),
  – ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti.
 • Pozůstalí po oběti vraždy
 • Ženy bez přístřeší, které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí (například zastrašování, pronásledování, vydírání, okradení, zbití atd.)
 • Ženy, které jsou ohrožené bezdomovectvím (bydlí po známých či na ubytovně), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí násilí

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY:

 • Osobně v poradně na adrese Eliášova 28, Praha 6
  PO a ČT 9.00-17.00 (pouze na základě předchozího objednání)
 • Osobně v prostředí klientů
  PO až PÁ na základě telefonické domluvy  na telefonním čísle +420 773 177 nebo na 800 922 922
 • Telefonicky: PO až PÁ na čísle +420 773 177 636 nebo na 800 922 922
 • Emailem: poradna@in-ius.cz (odpovídáme do tří pracovních dnů)
Pobočka Brno

V BRNĚ JSOU SLUŽBY URČENÉ PRO:

 • Zvláště zranitelné oběti trestných činů
 • Osoby ohrožené předsudečným násilím.
 • Oběti předsudečného násilí, tedy pro osoby, které byly napadeny pro to, kým jsou, či jak vypadají (i pozůstalé osoby).
 • Blízké osoby a sociální okolí obětí a osob ohrožených předsudečným násilím (rodinní příslušníci, partneři, přátelé, zástupci institucí, spolupracovníci aj.).
 • Svědky předsudečného násilí.

V BRNĚ A CELÉM JIHOMORAVSKÉM KRAJI JSOU SLUŽBY DÁLE URČENÉ PRO:

 • Oběti, kterým bylo úmyslným trestným činem těžce ublíženo na zdraví. Mezi těžké ublížení na zdraví se řadí například:
  – zmrzačení, nefunkčnost nebo ochrnutí končetiny,
  – ztráta nebo výrazné zhoršení funkce zraku, sluchu, čichu, hmatu nebo chuti,
  – poškození důležitého orgánu, zohyzdění nebo porucha zdraví trvající delší dobu,
  – vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
  – mučivé útrapy (fyzické i psychické)
  – ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti.
 • Pozůstalí po oběti vraždy

  SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY:

  • Osobně v poradně na adrese Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno
   PO 12.00-19.00 (po předchozím objednání)
   v ostatních dnech po dohodě
  • Osobně v prostředí klientů
   PO až PÁ na základě telefonické domluvy  na telefonním čísle +420 773 177 104
  • Telefonicky: PO až PÁ na čísle +420 773 177 104
  • Emailem: poradna.brno@in-ius.cz (dotazy zodpovídáme do tří pracovních dní)

  JAK PRACUJEME

  Komu poskytujeme služby?

  Služby poradny Justýna jsou určené pro:

  • osoby ohrožené předsudečným násilím
  • oběti předsudečného násilí, tedy pro osoby, které byly napadeny pro to, kým jsou, či jak vypadají (i pozůstalé osoby)
  • blízké osoby a sociální okolí obětí a osob ohrožených předsudečným násilím (rodinní příslušníci, partneři, přátelé, zástupci institucí, spolupracovníci)
  • svědky předsudečného násilí

  Dále pro:

  • oběti, kterým bylo úmyslným trestným činem těžce ublíženo na zdraví. Mezi těžké ublížení na zdraví se řadí například:
   – zmrzačení, nefunkčnost nebo ochrnutí končetiny
   – ztráta nebo výrazné zhoršení funkce zraku, sluchu, čichu, hmatu nebo chuti
   – poškození důležitého orgánu, zohyzdění nebo porucha zdraví trvající delší dobu
   – vyvolání potratu nebo usmrcení plodu
   – mučivé útrapy (fyzické i psychické)
   – ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti. (Praha, Brno, Jihomoravský kraj)
  •  pozůstalí po oběti vraždy (Praha, Brno, Jihomoravský kraj)
  • zvlášť zranitelné oběti trestných činů (pouze na pobočce v Brně)
  • ženy bez přístřeší (ohrožené bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí (na území Prahy)

   

  Služby poradny Justýna jsou určené pouze fyzickým osobám, v případě poskytnutí služeb právnickým osobám (neziskové organizace atd.) je poskytování služeb poradny Justýna nenárokové a je vždy závislé na rozhodnutí realizačního týmu s přihlédnutím ke kapacitám poradny Justýna.

   

  Jaké služby poskytujeme?

  PRÁVNÍ INFORMACE

  Právní informace dle zákona o obětech trestných činů:

  • informace o právech poškozeného a uplatnění práv v trestním řízení
  • informace o možnosti náhrady škody za způsobenou zdravotní, materiální a jinou újmu
  • informace o peněžité pomoci obětem trestných činů
  • sepsání podání (např. trestní oznámení, stížnost, odvolání, žádosti)
  • služby důvěrníka (doprovod) na policii, soudy
  • informace o trestním, civilním a správním řízení

  SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

  Základní a odborné sociální poradenství dle zákona o sociálních službách:

  • řešení osobních záležitostí související s útokem – např. doprovod k lékaři či na policii, pomoc při zajištění náhrady příjmu v případě pracovní neschopnosti, pomoc při zajištění nového bydlení apod.
  • provázení procesem trestního nebo správního řízení, ve kterém je řešen útok vůči klientovi nebo klientce
  • možnost zprostředkování psychologické či terapeutické pomoci v případě potřeby
  • tvorba bezpečnostního plánu vedoucí k zajištění bezpečnosti zejména
  • tvorba mediálního plánu vedoucí ke snížení rizik, které souvisejí s medializací
  • asistence a podpora při jednání s různými institucemi – policie, státní správa, média a další.
  • základní krizová intervence

  BEZPLATNÉ PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ 

  • zastupování zmocněncem se poskytuje podle aktuálních (finančních a kapacitních) možností organizace
  • zastoupení a provázení klienta nebo klientky ve všech podstatných úkonech v řízení (od výslechu na policii do konce řízení nebo spolupráce)
  • podání návrhů, stížností, odvolání a dalších podnětů za klienta
  • zprostředkování bezplatného zastupování advokátem

   

  Kde a jak poskytujeme služby?

  Služby poskytujeme v na dvou pobočkách v Praze a v Brně.

  Poskytujeme také poradenství v terénu, telefonické poradenství a on-line poradenství.

  PORADNA JUSTÝNA PŮSOBÍ NA CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SVÉ SLUŽBY POSKYTUJE ZDARMA.

   

  Jak poradenství vypadá?
  • Telefonické poradenství provádí vyškolený pracovník/ce, probere s Vámi situaci, ve které jste se ocitl/a, pokud se nacházíte v bezprostředním nebezpečí po dohodě s Vámi kontaktuje policii.
  • Osobní poradenství probíhá v naší poradně nebo v místě Vašeho bydliště (dle Vaší volby).
  • Poradce/poradkyně s Vámi projde situaci, ve které se nacházíte, informuje Vás o Vašich právech a vyslechne Vaše potřeby.
  • Společně naplánujete další postup, o každém kroku rozhodujete Vy.

   

  Jak si stěžovat?

  V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSTE SPOKOJENI S KVALITOU A ZPŮSOBEM POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB, MÁTE PRÁVO PODAT SI STÍŽNOST NEBO PODNĚT.

   

  1) Stížnost můžete podat v případě jakékoliv nespokojenosti, nebo pokud máte pocit, že jsou porušována Vaše práva a pracovník či pracovnice s Vámi nesprávně jednal.

  2) Podnět můžete podat v případě, že máte nějaký návrh na zlepšení poskytovaných služeb.

  3) Podat stížnost nebo podnět může klient nebo klientka. Pokud přijmeme stížnost či podnět od osoby, která je klientem nebo klientkou písemně pověřená, řešíme ho se stejnou pečlivostí jako stížnost od klienta nebo klientky. In IUSTITIA dodržuje povinnost mlčenlivosti.

  Stížnost nebo podnět můžete podat zcela anonymně bez uvedení Vašeho jména- nikdo nemusí vědět, že jste to zrovna Vy.

  Podáte-li stížnost nebo podnět, zaručujeme, že Vám tím nevznikne žádná újma ani nevýhoda.

   

  Jakým způsobem si můžete podat stížnost nebo podnět?

  1) Ústně – svou nespokojenost řeknete pracovníkovi nebo pracovnici poradny; ti ji poté spolu s Vámi zapíší do Knihy stížností, terénní pracovnice Vaši stížnost spolu s Vámi sepíše na papír, který následně zařadí do Knihy stížností a vyrozumí Vás o lhůtě vyřízení stížnosti.

  2) Písemně – svou nespokojenost sami zapíšete do Knihy stížností, kterou Vám dá pracovník nebo pracovnice poradny k dispozici, případně stížnost přinesete či napíšete na papír, který bude do knihy zařazen.

  3) E-mailem – svou nespokojenost můžete napsat do e-mailu a poté odeslat ředitelce organizace Mgr. Kláře Kalibové, PhD. na adresu klara.kalibova(zavináč)in-ius.cz nebo stiznosti(zavináč)in-ius.cz. Pokud chcete, aby Vaše stížnost byla anonymní, založte si e-mailovou schránku, v jejíž adrese není Vaše jméno či použijte schránku někoho známého.

  4) Písemně na adresu organizace – svou nespokojenost můžete napsat do dopisu, který potom pošlete na adresu:

  In IUSTITIA, o. p. s.
  Poradna Justýna
  Eliášova 28
  160 00 Praha 6

  5) Telefonicky – svou nespokojenost můžete sdělit po telefonu ředitelce organizace Mgr. Kláře Kalibové, PhD. na telefonním čísle 773 177 822.

   

  Co se bude dál dít s Vaší stížností nebo podnětem?

  Vaše stížnost nebo podnět postoupí od pracovníka/ce poradny k ředitelce organizace. Ta Vaši stížnost nebo podnět prošetří a nejpozději do 30 dnů, ode dne, kdy jste jí podali, Vám stejnou cestou, jako jste ji podali (dopisem, ústně, e-mailem, odpovědí v Knize stížností apod.) odpoví. Vaše stížnost bude vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části a budete informováni o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad. V případě anonymní stížnosti bude odpověď na Vaši stížnost vyvěšena na internetových stránkách a na nástěnce v poradně, kde bude vyvěšena 60 dní od data vyřízení stížnosti.

   

  Co se stane v případě, že odpověď na stížnost nedostanu do 30 dnů?

  Budete informováni o důvodu překročení lhůty ze strany ředitelky poradny a to i o důvodu překročení této lhůty. V případě, že nebudete vyrozuměni ve stanovené lhůtě, máte právo obrátit se na předsedu Správní rady.

   

  Co mám dělat, když s odpovědí na stížnost nejsem spokojen/a?

  V odpovědi na Vaši stížnost budete upozorněni na možnost odvolání, tzn. že můžete vyjádřit, že s odpovědí nesouhlasíte a žádáte, aby byla stížnost znovu prošetřena. Vyjádření s nesouhlasem vyřízení stížnosti se podává předsedovi Správní rady.

   

  Co mám dělat v případě, že si nechci stěžovat nikomu z poradny, ale někde na „vyšších místech“?

  V tomto případě máte možnost obrátit se na orgány a instituce, které jsou nadřízeny naší organizaci a mají za úkol sledovat a hlídat dodržování lidských práv a také poskytování našich služeb.

  Mezi ně patří například:

  Předseda Správní rady In IUSTITIA – Eliášova 28, 160 00 Praha 6

  Veřejný ochránce práv Údolní 39, 602 00 Brno; e-mail: podatelna@ochrance.cz

  Magistrát hlavního města Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Charvátova 145, 11000 Praha 1

  Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

   

  Pokud máte další otázky, které se týkají stížností nebo podnětů, zeptejte se pracovníků nebo pracovnic poradny. Rádi Vám na Vaše otázky odpovědí!

  Pokud máte důvod podat stížnost či podnět ke zlepšení, jedná se pravděpodobně o situaci, ve které se nemusíte cítit dobře. Někteří lidé si tak mohou klást i otázky, zda jejich stížnost nemůže mít za následek výpověď ze služeb či zhoršení vztahů s poskytovatelem. Poradna Justýna usiluje o služby ve vysoké kvalitě, i přesto se však může stát, že důvod ke stížnosti či podnětu najdete. Prosíme, podělte se o něj s námi. Stížnosti a podněty jsou důležité informace, které nám můžou pomoci zlepšit naše služby.

  Jak nakládáme s osobními údaji?

    Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a tyto informace slouží k tomu, abyste se dozvěděli:

  • jaké údaje o Vás zpracováváme
  • z jakých důvodů údaje zpracováváme
  • jak dlouho údaje zpracováváme
  • od koho získáváme údaje
  • jak zajišťujeme ochranu osobních údajů
  • zda údaje můžeme či musíme předávat někomu dalšímu
  • jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  Tímto prohlášením společnost In IUSTITIA, o.p.s., se sídlem: Rybná 24, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 26569655 (dále jen „In IUSTITIA“) jako správce osobních údajů informuje osoby, jejichž osobní údaje zpracovává (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracovávání osobních údajů v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. dubna 2016.

  Musíte nám osobní údaje poskytnout?

  O spolupráci s námi se rozhodujete dobrovolně a nemusíte se pro spolupráci s námi rozhodnout. Jestliže s námi budete chtít spolupracovat, budeme společně pracovat na dosažení cílů, které jsme si naplánovali. Bez některých Vašich osobních údajů nedokážeme poskytnout požadovanou službu. Potřebujeme Vaši kontaktní adresu, mail a telefonní číslo, abychom spolu mohli komunikovat. Potřebujeme znát podrobnosti o Vašem případu a o Vaší situaci, abychom Vám mohli poskytnout efektivní a kvalitní pomoc.

   

  Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

  Pokud nám je poskytnete, pak zpracováváme tyto osobní údaje:

  • jméno, příjmení, datum narození
  • kontaktní údaje (adresa, telefon, mail)
  • údaje o využívaných službách, záznamy naší komunikace – vzájemnou písemnou komunikaci, písemné shrnutí našich telefonických hovorů a zápisy ze schůzek
  • údaje, které nám předáte, abychom Vám mohli pomoci, a to včetně zvláštní kategorie osobních údajů (např. Váš zdravotní stav, etnický původ, Vaše sociální situace a další údaje, které nám předáte)
  • údaje, které nám předá Vámi pověřená osoba (např. partner, rodič, právník), abychom Vám mohli pomoci, a to včetně zvláštní kategorie osobních údajů (např. Váš zdravotní stav, etnický původ, Vaše sociální situace a další údaje, které nám předá Vámi pověřená osoba)

   

  Jak dlouho údaje zpracováváme?

  • v závislosti na účelu po dobu trvání spolupráce s Vámi a dále 10 let od ukončení spolupráce s Vámi

   

  Od koho osobní údaje získáváme?

  • od Vás
  •  od osob, které jste k tomu pověřil/a nebo zprostil/a mlčenlivosti
  • v případě právního zastoupení také od orgánů, u kterých je vedena věc, ve které Vás zastupujeme

   

  Proč (k jakým účelům) Vaše osobní údaje zpracováváme?

  • abychom se mohli domluvit na spolupráci
  • abychom Vám mohli poskytnout služby
  • abychom splnili naše zákonné povinnosti
  • pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší organizace
  • pro analytické účely

    


   Jak zajišťujeme ochranu osobních údajů?

  • máme moderními technická a bezpečnostní zařízení
  • každý, kdo u nás přichází s osobními údaji do kontaktu, je vázán mlčenlivostí
  • zabezpečení pravidelně kontrolujeme
  • zaměstnanci se pravidelně školí

   

  Komu Vaše osobní údaje v případě nutnosti předáme?

  • úřadům a orgánům (např. policie nebo soud), u nichž jsou vedena řízení ve Vaší věci, a to za účelem poskytování zastoupení
  • pokud se v průběhu spolupráce dohodneme na tom, že Vám zprostředkujeme právní zastoupení advokátem, budou Vaše osobní údaje předány tomuto advokátovi, a to na základě Vašeho souhlasu
  • poskytovatelům dotací (zejména ze státního rozpočtu), pokud je to podmínkou poskytnutí peněz, které potřebujeme proto, abychom Vám mohli bezplatně a kvalitně poskytovat sociální a právní poradenství a případně také právní zastoupení
  • státním orgánům, pokud nám to stanoví zákon
  • externistům, kteří se starají o chod organizace (např. správce počítačů) a kteří mají povinnost chránit Vaše osobní údaje stejně jako my
  • osobám, provádějícím jednorázové úkony, v případě, že to bude nutné k tomu, abychom Vám pomohli (např. znalec zpracovávající znalecký posudek)
  • s Vaším souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být údaje poskytnuty také dalším subjektům

   

  Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování a předávání Vašich osobních údajů?

  • právo nahlédnout do své složky a seznámit se s údaji, které o Vás zpracováváme
  • právo požádat o opravu Vašich osobních údajů
  • právo žádat, aby Vaše osobní údaje, které jste nám poskytnul/a, v případě Vašeho zájmu předáme Vám nebo jinému poskytovateli služeb. Tato služba může být zpoplatněna
  • právo požádat o výmaz osobních údajů. Vaše osobní údaje ale nemůžeme vymazat, pokud je nutné, abychom je dále zpracovávali pro splnění právních povinností, ochranu práv a oprávněných zájmů naší organizace nebo pro to, abychom Vám nadále mohli poskytovat služby, pokud budete mít další spolupráci zájem
  • právo podat námitku proti zpracování. Každou podanou námitkou se budeme zabývat a o jejím vyhodnocení Vás informujeme,
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

   

  Na který dozorový orgán se můžete obrátit?

  Můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obracet se svými podněty či stížnostmi. Adresa Úřadu pro ochranu osobních údajů je: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

   

  POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY

  Poslání služby odborného sociálního poradenství

  Poradna Justýna poskytuje ambulantní a terénní odborné sociální poradenství osobám ohroženým předsudečným násilím a jeho obětem a jejich blízkému okolí, dále pak zvláště zranitelným obětem a ženám bez přístřeší (ohroženým bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí. Posláním služby je poskytnout klientovi či klientce dostatek informací a podpory k tomu, aby porozuměli své situaci a dokázali ji samostatně zvládat. 

  Poslání služby poskytování právních informací

  Poradna Justýna  poskytuje obětem předsudečného násilí, zvláště zranitelným obětem a ženám bez přístřeší (ohroženým bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí. Právní informace jsou poskytovány v terénní a ambulantní formě. Posláním služby je poskytnout klientovi či klientce dostatek právních informací k tomu, aby porozuměli své situaci a zlepšili svůj přístup ke spravedlnosti. In IUSTITIA tak předchází vzniku další újmy u obětí, která může vznikat v důsledku necitlivého jednání zainteresovaných institucí. 

  Cíle odborného sociálního poradenství
  • Předcházet předsudečnému násilí a vyhledávat ohrožené osoby.
  • Pomoci klientovi či klientce zorientovat se v tom, co se stalo, a najít východisko.
  • Stabilizovat sociální situaci klienta či klientky a směřovat je k návratu do života před napadením či před trestným činem.
  • Respektovat specifické potřeby klientů a klientek.
  • Zajistit odbornost poskytovaných služeb.
  • Navazovat spolupráci a partnerství s dalšími sociálními službami, Policií ČR i státní správou na území celé České republiky za účelem zkvalitnění služeb pro klientelu.
  Cíle poskytování právních informací
  • Hájit zájmy klientů a klientek a zlepšovat jejich přístup ke spravedlnosti.
  • Seznámit klienta s jeho právy a napomoci jejich uplatnění.
  • Předcházet druhotné újmě v důsledku předsudečného násilí a důsledku trestných činů.
  • Zajistit odbornost poskytované služby.
  Poskytování služeb stojí na těchto zásadách
  • respektování individuálních potřeb a svobodné volby klientů a klientek
  • diskrétnost
  • dostupnost
  • bezplatnost
  • férovost a partnerství
  • nezávislost
  • rovnost a nediskriminace
  • anonymita

  PŘED PRVNÍM KONTAKTOVÁNÍM PORADNY PROSÍME

   

  • shromážděte všechny dostupné dokumenty (výslechové protokoly, zdravotní zprávy, fotografie, sms zprávy, emaily aj.) a přineste je sebou nebo je mějte u sebe, pokud nás kontaktujete telefonicky
  • zamyslete se nad tím, kdo může být svědkem útoku na Vás
  • zvažte přítomnost médií – mohou Vám pomoci, mohou též přinést nevítanou publicitu