Zaměřuje na vzdělávání odborných pracovníků a pracovnic. Realizujeme kurzy a vzdělávání pro:

Sociální pracovníci

Vzdělávací kurzy pro  sociální pracovníky a pracovnice

Vyučující

Kurzy pro vyučující a školní metodiky a metodičky prevence, studující

Státní správa a média

Kurzy pro Policii ČR, státní správu, média a odbornou veřejnost


Zájemci a zájemkyně o vzdělávací kurzy si mohou vybrat z nabídky akreditovaných a neakreditovaných kurzů. In IUSTITIA je také připravena připravit vzdělávací kurz přímo na míru zájemce. Obsahy kurzů se mohou týkat těchto témat:

 • rasismu a xenofobie
 • předsudečného násilí
 • zákona o obětech trestných činů
 • trestního řízení
 • právo shromažďovací
 • obětí a jejich potřeb (zejména zvlášť zranitelných)
 • práce s obětmi trestných činů
 • bezpečnostního plánování
 • mediálního plánování
 • hate speech v online prostoru
 • a další

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na in-ius@in-ius.cz.

Publikujeme na téma obětí, bezpečnosti, předsudečného násilí apod.  Všechny publikace jsou dostupné ZDE.

Další informace ke vzdělávání
 • Přihláška ke vzdělávání je závazná odesláním registračního formuláře.
 • Pro získání osvědčení o absolvování kurzu, je potřeba zúčastnit se celého kurzu.
 • Pokud kurz hradí zaměstnavatel, účastník nebo účastnice svým přihlášením prohlašuje, že s účastní na kurzu a jeho platbou souhlasí osoba k tomu v organizaci určená. Na tuto osobu účastník/ce poskytne kontakt v registračním formuláři.
 • Bližší informace o kurzu či změnách zasíláme e-mailem na uvedené kontakty na základě vyplněného registračního formuláře nejpozději týden před realizací kurzu.
 • Faktura je zasílána e-mailem nejpozději týden před realizací kurzu. V ceně kurzu je zahrnuta práce lektorů po celou dobu kurzu, pronájem místnosti pro školení a drobné občerstvení (čaj, voda, káva). Ubytování a strava není zahrnuta, pokud není uvedeno jinak.
 • Pokud je kurz obsazen, dříve přihlášení účastníci mají přednost, je však možné se přihlásit jako náhradník. 
Storno podmínky

Odhlásit se z kurzu lze e-mailem na in-ius@in-ius.cz

Odesláním přihlášky stvrzujete zároveň svůj souhlas s následujícími storno podmínkami:

 • Odhlášení v rozmezí 1 měsíc až 14 dní před začátkem konání kurzu – storno 70 % ceny kurzu.
 • Odhlášení méně než 14 dní před začátkem konání kurzu – storno 100 % ceny kurzu.
 • V případě neúčasti ze závažných důvodů může účastník/organizace na kurz vyslat náhradníka.
Zrušení kurzu
 • Ze strany In IUSTITIA může být kurz přesunut nebo zrušen ze závažných důvodů (nemoc lektora apod.) a také v případě, že nebyla dostatečně naplněna kapacita kurzu.
 • V případě zrušení kurzu má účastník nárok na vrácení poplatku bez uplatnění storna.
Informace o zpracování osobních údajů

Organizace In IUSTITIA, o.p.s. nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou dle Zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obracet se svými podněty či stížnostmi.

Vámi poskytnuté osobní údaje získané z přihlášky (jméno, příjmení, datum a místo narození) zpracovává dle platné legislativy pro účel vyhotovení a vedení evidence osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. V případě potřeby jména zaměstnavatele, tento údaj zpracovává pro potřeby donátorů, který umožňují bezplatnou realizaci kurzu, který je v ostatních případech hrazený samotnými účastníky. Poskytnutou e-mailovou adresu a telefonní číslo zpracovává pro další komunikaci pro realizaci vzdělávání.

Vámi uvedené osobní a kontaktní údaje budou uchovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy (realizace kurzu), a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Poskytnuté údaje jsou uchovávány v interní databázi, která je zabezpečena a mají k ní přístup pouze odpovědní pracovníci organizace In IUSITITA, o.p.s.

Vámi poskytnuté informace o útoku nepředáváme třetím osobám.

Pokud jste se zúčastnili akreditovaného kurzu, k Vámi poskytnutým informacím mohou mít přístup státní orgány pro případ akreditace vzdělávacího programu a kontroly této akreditace.

Pokud jste se zúčastnili bezplatného kurzu, který byl financován donátorem, k Vámi poskytnutým informacím může mít přístup tento donátor či případně státní orgány pro případ kontroly.

Ze zákona máte právo na informace, které osobní údaje o Vás zpracováváme. Dále máte právo požádat o opravu či výmaz, popř. o omezení zpracování osobních údajů. V neposlední řadě máte právo podat námitku proti zpracování a jejich přenositelnost.