Aktuality

Informace o službách – naplnění kapacity

Všem našim klientům a klientkám chceme vždy nabídnout ryze profesionální služby a dostatek času, jak si to ve své situaci zaslouží a jak to potřebují. Kvůli tomu musíme mít nastavenou maximální kapacitu našich poraden, která byla 30.1. 2024 na pražské pobočce...

Konference Lidská práva a Česko: Je spravedlnost pro všechny?

Ředitelka In IUSTITIA Klára Kalibová vystoupila na konferenci Lidská práva a Česko, pořádané Odborem rovnosti žen a mužů. Konference se konala při příležitosti výročí 75 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Klára Kalibová vystoupila v panelu zaměřeném na...

Nabídka vzdělávání v Praze

Dovolujeme si pozvat sociální pracovníky a pracovnice pracující v Praze na akreditovaný kurz Úvod do trestního řízení pro sociální pracovníky a pracovnice, který se počítá do povinného vzdělávání. Zúčastnit se ho můžete bezplatně. OBSAH KURZUDíky školení se seznámíte...

Archivy

Rubriky