2010

JusTEENa proti násilí z nenávisti

realizace: leden – prosinec 2010

donátor: Městská část Praha 1

podpora: 100 000,- Kč

 

Projekt byl zaměřen na poskytování konzultací obětem trestné činnosti z řad mládeže. Podpora byla poskytována individuálními konzultacemi a online poradnou. V rámci projektu vznikly informační materiály, které byly distribuovány do škol, nízkoprahových zařízení a klubů.

Mediální seminář o rasismu a krajní pravici

realizace: srpen 2010 – duben 2011

donátor: Open Society Fund

podpora: 362 000,-Kč

Třídenní seminář pro novináře, novinářky a studenty žurnalistiky se věnoval problematice rasismu a krajní pravice. Byly uváděny konkrétní příklady, jakým média informují o menšinách a mohou přispět k pozitivnímu či negativnímu chápání diskriminace a násilí motivovaného předsudky. Aktivně bylo pracováno s živoucími příklady. Výstupem projektu byla příprava kompaktního kurzu, který byl v letním semestru 2011 realizován na Fakultě sociálních věd UK.

Právem proti antisemitismu

realizace: leden – prosinec 2010

donátor: Nadační fond obětem holocaustu

podpora: 150 000,-Kč

V rámci projektu byly poskytovány právní konzultace osobám vystaveným incidentům z nenávisti, byl zajištěn chod online právní poradny, připraveny, vytištěny a distribuovány informační materiály určené osobám ohroženým násilím z nenávisti.