Daruji pomoc

Není Vám lhostejné, co se kolem Vás děje?
Věříte stejně jako my, že nikdo nesmí být napadán pro to, kým je?
Můžete se s námi podílet na ochraně lidských práv a darovat pomoc.

Finance jsou pro nás velkou pomocí a my Vám budeme vděčni za pravidelný či jednorázový finanční dar.

In IUSTITIA poskytuje sociální a právní služby osobám ohroženým nebo vystaveným předsudečnému násilí. S předsudečným násilím se může setkat každý. Pomoc poskytujeme menšinám i většinové populaci. Prostřednictvím právních konzultací a služeb usilujeme o zlepšení přístupu poškozených ke spravedlnosti. Právní služby jsou s ohledem na omezené finance často nedostupné, stejně tak je obtížné financovat související aktivity, jako je pravidelný monitoring předsudečného násilí. Vámi darované finanční prostředky budou využity na:

 • poskytování přímé právní pomoci napadeným osobám,
 • znalecké a odborné posudky nutné jako podklad pro nárok na náhradu škody v rámci trestního řízení,
 • soudní poplatky, které si napadení nemohou dovolit,
 • úhradu psychoterapie napadeným osobám,
 • cestovné za klienty a klientkami (služby poskytujeme po celém území ČR),
 • monitoring předsudečného násilí,
 • tréninky a školení zaměřené na vzdělávání mládeže v oblasti předsudečného násilí,
 • rozvoj organizace jako celku.

Přispět můžete na náš sbírkový účet: 440 660 440/2010. 

V případě založení trvalého příkazu s variabilním symbolem ve tvaru Vašeho telefonního čísla  (bez předvolby, např. 773177833) si Vám dovolíme zavolat a osobně poděkovat. 


Pokud nás chcete finančně podpořit a zároveň získat dárek, který můžete dále věnovat někomu z Vašich blízkých, můžete si zakoupit poukázku, kterou darujete: 

 • Svět bez násilí z nenávisti
 • Poradenství
 • Vzdělání
 • Lásku
 • Respekt

Poukázky jsou originálním dárkem, který je zároveň užitečný. Pomocí poukázky obdarujete nejen své blízké, ale také někoho, jehož osud si pomoc zaslouží. Darovací poukázky mají různou hodnotu. Pokud byste rádi zakoupili tyto poukázky a darovali tak hezký dárek i pomoc, kontaktujte nás na dary(@)in-ius.cz nebo telefonním čísle 773 177 497.

Víte, že můžete Váš finanční dar využít ke snížení daňového základu?

Pokud poskytujete dar jako fyzická osoba a úhrnná hodnota všech Vašich darů v kalendářním roce (zdaňovací období) přesáhne 2% ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč, můžete si tuto částku odečíst od základu daně. Celkem lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Částky věnované na jakékoli dobročinné účely se mohou sčítat. Dary je nutné mít od organizace potvrzené. 

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Vystavíme Vám potvrzení o daru, které můžete následně využít ve svém daňovém přiznání. Pro naše pravidelné dárce, kteří uvedou jako variabilní symbol své telefonního číslo, vystavujeme potvrzení automaticky v lednu za minulé účetní období. V případě zájmu o potvrzení o  jednorázovém daru nás, prosím, kontaktujte emailem na dary(@)in-ius.cz.

Podpořit nás můžete i darem či službou

Budeme rádi! V současné době nám nejvíce nápomocno bude:

Poskytnutí právních služeb pro bono

Osobám napadeným předsudečným násilím, pro které již nemá naše organizace kapacitu.

Grafické zpracování materiálů a jejich tisk

Pro osoby ohrožené předsudečným násilím, naše klienti a veřejnost zpracováváme informační letáky a další materiály věnující se problematice předsudečného násilí. Materiály obsahují rady, jak se zachovat po incidentu z nenávisti, základní právní rady a kontakty na pomáhající organizace. Pomozte nám prosím s přípravou a tiskem dalších materiálů. Potřebných lidí je stále mnoho.

Rozšíření odborné knihovny

V naší knihovně máme knihy věnující se předsudečnému násilí, rasismu, krajní pravici, sociální práci a právu. Knihy jsou využívány zaměstnanci organizace k jejich znalostem a dovednostem a studenty a studentkami vysokých škol. Máte doma knihu, včetně cizojazyčných, která by se tématicky hodila do naší knihovny a Vy už jí nebudete potřebovat? Věnujte nám ji prosím.

Překlady

Část naší klientely jsou cizinci, v jejich prospěch je potřeba pravidelně překládat různé materiály. Dobrovolné překladatele/ky využijeme také ke zpracování Výročních zpráv, Zpráv o stavu v předsudečného násilí v ČR a dalších materiálů určené zahraničním čtenářům.

Administrativní potřeby

Počítače, stoly, židličky, papíry, tonery, obálky, šanony a jiné papírenské zboží poptáváme téměř neustále.