Konference Lidská práva a Česko: Je spravedlnost pro všechny?

Ředitelka In IUSTITIA Klára Kalibová vystoupila na konferenci Lidská práva a Česko, pořádané Odborem rovnosti žen a mužů. Konference se konala při příležitosti výročí 75 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Klára Kalibová vystoupila v panelu zaměřeném na...