S násilím má zkušenost 73 procent lidí se zdravotním postižením, říkají předběžné výsledky výzkumu! Výzkum pokračuje, výzkumníci shánějí respondenty.

Praha, 3. listopadu 2021: Společnost In IUSTITIA zahájila v květnu 2021 online výzkum mapující rozsah násilí na lidech se zdravotním postižením. Předběžné výsledky jsou alarmující. S nějakou formou násilí se ve svém dosavadním životě setkalo 73 % respondentů. Více než...