Rozšíření služeb v Brně

Od 1. dubna 2018 realizuje In IUSTITIA na své pobočce v Brně nový projekt. Jeho cílem je prevence a sanace sociálního vyloučení vzniklého v důsledku trestné činnosti nebo násilí z nenávisti. Díky projektu přibude do brněnského týmu poradny nová sociální pracovnice a...