Výstupy z kvantitativního výzkumu

Dne 2. 6. proběhla tisková konference k výsledkům kvantitativního výzkumu, který se zaměřoval na zkušenosti lidí se zdravotním postižením s násilím a předsudečným násilím. Cílem výzkumu, kterého se zúčastnilo přes 300 zdravotně znevýhodněných respondentů, bylo...

In IUSTITIA získala konzultace

Máme radost, získali jsme možnost posunout naši práci o kus dál a to díky konzultacím od Advokačního fóra Nadace OSF v rámci projektu Nadace OSF “Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci”. Konzultace budou probíhat od...

Rozšíření služeb v Brně

Od 1. dubna 2018 realizuje In IUSTITIA na své pobočce v Brně nový projekt. Jeho cílem je prevence a sanace sociálního vyloučení vzniklého v důsledku trestné činnosti nebo násilí z nenávisti. Díky projektu přibude do brněnského týmu poradny nová sociální pracovnice a...