Konference Lidská práva a Česko: Je spravedlnost pro všechny?

Ředitelka In IUSTITIA Klára Kalibová vystoupila na konferenci Lidská práva a Česko, pořádané Odborem rovnosti žen a mužů. Konference se konala při příležitosti výročí 75 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Klára Kalibová vystoupila v panelu zaměřeném na...

Nabídka vzdělávání v Praze

Dovolujeme si pozvat sociální pracovníky a pracovnice pracující v Praze na akreditovaný kurz Úvod do trestního řízení pro sociální pracovníky a pracovnice, který se počítá do povinného vzdělávání. Zúčastnit se ho můžete bezplatně. OBSAH KURZUDíky školení se seznámíte...