Krajský policejní ředitel Tomáš Lerch a ředitelka organizace In IUSTITIA, o.p.s., Klára Kalibová podepsali dohodu o vzájemné spolupráci ve prospěch obětí předsudečných trestných činů. Díky dohodě se lidé dostanou rychleji k odborné pomoci.

Obecně prospěšná společnost In IUSTITIA se od roku 2009 jako jediná v ČR zabývá poskytováním sociálních a právních služeb napadeným lidem. Ročně poskytne služby více než čtyřem stovkám lidí. Vedle pomoci obětem se organizace zabývá také vzděláváním odborníků a odbornic, výzkumy a analýzami v oblasti práv poškozených.

„Formalizace spolupráce s Krajským policejním ředitelstvím potvrdila dlouhodobé dobré vztahy a společnou snahu účinněji poskytnout pomoc lidem, kteří se bezprostředně po útoku nacházejí bez podpory,“ říká ředitelka organizace Klára Kalibová. Pokud se v budoucnu policie setká s oběťmi předsudečné trestné činnosti, nabídne jim služby poradny In IUSTITIA a se souhlasem poškozených předá poradně kontakt. „Poškozené budeme bezprostředně kontaktovat a nabídneme jim nezbytnou pomoc zahrnující jak sociální služby, tak právní podporu,“ vysvětluje Kalibová.

 „Jsem velmi rád, že se díky naší budoucí spolupráci s organizací  In IUSTITIA podaří zajistit pomoc obětem předsudečných trestných činů bezprostředně po samotném útoku. Velmi si vážím všech lidí, kteří se snaží pomáhat obětem trestných činů,“ řekl ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy brig. gen. Tomáš Lerch.

Dohoda je prvním dojednáním mezi policií a poradnou pro oběti předsudečných trestných činů. Podobné  dohody jsou běžně uzavírány například ve prospěch obětí domácího nebo sexuálního násilí.