Informace o službách pražské pobočky

Všem našim klientům a klientkám chceme vždy nabídnout ryze profesionální služby a dostatek času, jak si to ve své situaci zaslouží a jak to potřebují. Kvůli tomu musíme mít nastavenou maximální kapacitu našich poraden, která byla 7. 12. 2021 na pražské pobočce...

S násilím má zkušenost 73 procent lidí se zdravotním postižením, říkají předběžné výsledky výzkumu! Výzkum pokračuje, výzkumníci shánějí respondenty.

Praha, 3. listopadu 2021: Společnost In IUSTITIA zahájila v květnu 2021 online výzkum mapující rozsah násilí na lidech se zdravotním postižením. Předběžné výsledky jsou alarmující. S nějakou formou násilí se ve svém dosavadním životě setkalo 73 % respondentů. Více než...