Ředitelka In IUSTITIA Klára Kalibová vystoupila na konferenci Lidská práva a Česko, pořádané Odborem rovnosti žen a mužů. Konference se konala při příležitosti výročí 75 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv.

Klára Kalibová vystoupila v panelu zaměřeném na přístupnost pohledem zranitelnosti. „Oběti předsudečného násilí ke zvlášť zranitelným obětem patří. Přesto je realita často taková, že nedosáhnou na právní pomoc zdarma nebo se v průběhu trestního řízení musí tváří v tvář setkat s pachatelem. Stát má pocit, že poskytnutím statutu zvlášť zranitelné oběti někoho zvýhodňuje. Má taky pocit, že zlepšením trestního zákoníku v oblasti ochrany před předsudečným násilím zvýhodňuje nějaké skupiny lidí. Jedná se ale o pouhé dorovnání práv. Práv, která, nebudou-li garantovaná, někoho dostávají do znevýhodněné pozice.“

Diskuzi na téma toho, zda je spravedlnost skutečně pro všechny, i záznam z ostatních částí konferenci si můžete pustit pod tímto odkazem.