Ve čtvrtek 16. února pořádala In IUSTITIA spolu s organizacemi Prague Pride, NÚDZ a Queer Geography, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové konferenci Společně proti nenávisti: Zaostřeno na oběti předsudečného násilí.

Hlavním cílem konference bylo poukázat na nutnost právní změny směrem ke zlepšení ochrany skupin ohrožených předsudečným násilím. Trestní zákoník totiž v současné době neposkytuje ochranu lidem napadeným z důvodu své sexuální orientace, rodové identity nebo zdravotního postižení, a to přesto, že v tomto ohledu jde o jedny z nejohroženějších skupin.

O možnostech změny právní úpravy a souvisejících tématech na konferenci diskutovali členové politické reprezentace, nejrůznější odborníci a zástupci organizací, které se skupinami ohroženými předsudečným násilím pracují. Ideu právní změny podpořili ministr vnitra Vít Rakušan, představitelné ministerstva spravedlnosti, vrchní státní zástupce Igor Stříž a zástupci dalších významných institucí.

Představená právní změna a analýza k právní změně jsou dostupné zde:

Právní změna

Analýza právní změny