Ukrajinsky a rusky mluvící lidé, kteří se v České republice setkali s projevy předsudečného násilí, mají nově možnost obrátit se na poradenskou linku, kde se jim dostane sociálního a právního poradenství. Nezisková organizace In IUSTITIA zajistila provoz své poradenské telefonní linky v ukrajinském i ruském jazyce. Stalo se tak v návaznosti na silný nárůst počtu incidentů namířených proti Ukrajincům a Rusům na území ČR od počátku války na Ukrajině.

Každý devátý. Takový je podle statistik In IUSTITIA, která monitoruje předsudečné násilí v ČR, poměr nenávistných incidentů vedených proti Ukrajincům. Co se týče útoků proti rusky mluvícím lidem u nás, tam je to více než každý druhý. „Od začátku války na Ukrajině sledujeme výrazný nárůst incidentů, které jsou motivovány předsudky pachatele vůči ruské nebo ukrajinské národnosti oběti,“ popisuje vedoucí sociální pracovník In IUSTITIA Dušan Vaněk a doplňuje: „Za období od 24. února do 20. dubna je 11 % incidentů, které registrujeme, protiukrajinských a 58 % protiruských. Do vypuknutí bojů na Ukrajině obě kategorie netvořily ani jedno procento evidovaných případů.“

Pracovníci organizace vyhledávají incidenty předsudečného násilí v médiích, na internetu a sociálních sítích. Pokud je dohledatelný kontakt na oběti těchto incidentů, nabízí jim pak bezplatné služby Poradny Justýna, kterou organizace provozuje a která poskytuje právní informace a odborné sociální poradenství obětem násilí motivovaného předsudky pachatele. Někteří napadení ale Poradnu sami oslovují přes telefonní linku nebo poradenský e-mail a i zde je patrný značný nárůst. „Dvě třetiny zájemců o službu, kteří se na nás ve zmíněném období obrátili, řeší případ související s děním na Ukrajině. Nejedná se vždy o hate crime, někteří lidé řeší třeba diskriminaci v přístupu k nějakým službám nebo svůj pobytový status. Ty pak odkazujeme na relevantní služby, které jim mohou pomoci jejich téma vyřešit,“ dodává Vaněk.

Doposud bylo možné s Poradnou komunikovat v češtině nebo angličtině. Pro komunikaci v jiném jazyce si organizace zajišťovala v jednotlivých případech služby tlumočení. Nyní už se na lince zájemci o službu domluví i rusky a ukrajinsky. „Rozšířili jsme tým o kolegyni z Ukrajiny, která má potřebné vzdělání pro práci v sociálních službách a několikaletou zkušenost s prací s oběťmi trestných činů,“ uvádí ředitelka organizace Klára Kalibová.

Poradenská linka je na čísle 800 922 922 v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin. Vyhrazené hodiny pro poskytování služeb v ruštině a ukrajinštině jsou každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. Zájemci o službu mohou využít také e-mailového kontaktu poradna@in-ius.cz.

In IUSTITIA, o.p.s. je neziskovou organizací, která se již 13 let zabývá problematikou předsudečného násilí. Krom výzkumné a publikační činnosti provozuje Poradnu Justýna, která je registrovanou službou odborného sociálního poradenství a právních informací pro oběti trestných činů se zvláštním zaměřením na oběti předsudečného násilí.

Autor zprávy: Dušan Vaněk, vedoucí sociální práce, In IUSTITIA, o.p.s.