Od 1. dubna 2018 realizuje In IUSTITIA na své pobočce v Brně nový projekt. Jeho cílem je prevence a sanace sociálního vyloučení vzniklého v důsledku trestné činnosti nebo násilí z nenávisti.

Díky projektu přibude do brněnského týmu poradny nová sociální pracovnice a peer pracovníci, kteří budou potenciální klienty a klientky vyhledávat a oslovovat přímo v terénu. Kapacity poradny budou díky tomu rozšířeny.

Kromě poskytování odborného sociálního poradenství a právních informací budou v rámci projektu vytvořeny také čtyři typy infromačních materiálů, které budou distribuovány klientům a klientkám v průběhu terénní práce. Pro osoby ohrožené trestnou činností a násilím z nenávisti budeme realizovat také sérii přednášek a svépomocné skupiny.

Na projekt Poradna Justýna Brno je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost.