In IUSTITIA 22. listopadu pořádala pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové konferenci „Postiženi násilím: Předsudečné násilí a diskriminace lidí s postižením“. Na konferenci představila výsledky kvalitativního výzkumu, který lidem s postižením v českém prostředí vůbec poprvé poskytl prostor se k tomuto problému hlouběji vyjádřit. Výzkum potvrdil, že jejich zkušenosti s ableismem a disablismem, jak se každodenní diskriminace i úmyslná napadání lidí s postižením souhrnně nazývají, jsou rozsáhlé.

Kromě ableismu, disablismu a možností zlepšení celospolečenského přístupu k lidem s postižením se na konferenci diskutovalo také o formách a rozsahu státní podpory a o nutnosti změny trestního zákoníku, který lidi s postižením před předsudečným násilím nechrání. Zkušenost s takovým násilím jich přitom podle výzkumů In IUSTITIA má přes 58 %.

Shrnutí hlavních poznatků kvalitativního výzkumu najdete zde.