Nově na našich stránkách najdete Zprávu o předsudečném násilí z důvodu sexuální orientace či genderové identity za období 1. 4. – 30. 6. 2021. Jde o druhou z pravidelných kvartálních zpráv, které se budou zabývat předsudečným násilím vůči LGBTI osobám.

V prvních třech měsících roku 2021 jsme zaznamenali na území ČR dva incidenty motivované předsudky vůči sexuální orientaci nebo genderové identitě. Oba incidenty se odehrály na internetu. V dlouhodobém srovnání let 2018 až 2021 se jedná o nejvyšší hodnotu zaznamenanou mezi prvními kvartály.

Také ve druhé, aktuální zprávě, sledujeme velký nárůst nahlášeného předsudečného násilí proti této skupině obyvatel. Celkově bylo zaznamenáno 8 incidentů proti LGBT+, které se staly v České republice. V dlouhodobém srovnání let 2018 až 2021 se jedná o nejvyšší hodnotu napříč všemi kvartály, což ukazuje na možný nárůst incidentů v souvislosti s projektem, který je zaměřen mimo jiné na zvyšování oznámených incidentů motivovaných sexuální orientací a genderovou identitou.

Zpráva vznikla v rámci projektu „Rise up against anti-LGBTI hate crimes“, který realizujeme ve spolupráci s organizacemi Prague Pride a Národní ústav duševního zdraví. Ambicí projektu je podnítit politické a legislativní změny, jejichž následkem dojde ke zlepšení přístupu obětí trestných činů motivovaných předsudky vůči sexuální orientaci nebo genderové identitě ke spravedlnosti a to za účasti Policie ČR i dalších odborníků.

Celou zprávu najdete zde: https://in-ius.cz/…/upl…/2021/08/02_kvartalni_Riseup.pdf