Dne 27. 11. 2018 proběhne bezplatný kurz Zákona o obětech trestných činů, který je určen pro pracovníky veřejné správy či samosprávy.

Nabízený kurz je určen pro sociální kurátory, pracovníky OSPOD, sociální pracovníky jednotlivých městských částí, koordinátory prevence kriminality a referenty z oddělení integrace cizinců a národnostních menšin.

Kurz je akreditován u MPSV (č. akreditace A2017/0526-SP) a bezplatně je ho možné realizovat díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy v rámci programů podpory aktivit integrace cizinců.

Kurz proběhne v úterý 27. 11. 2018 od 9.00 do 16.15, místo konání bude účastníkům upřesněno. Pro získání osvědčení je nutná 100% účast. 

Co účastníci mohou od kurzu očekávat?

Účastníci/ce kurzu se seznámí se zákonem o obětech trestných činů. V rámci kurzu budou vysvětleny základní pojmy související s tímto zákonem – kdo je oběť a kdo není obětí, zda mohou být účastníci zmocněnci či důvěrníky. Prostor bude věnován základním rámcům trestního řízení (jednotlivé fáze trestního řízení a možnosti práce s oběti v jednotlivých fázích). Dále bude prostor věnován jednotlivým právům obětí dle zákona o obětech trestných činů – právo na šetrný výslech, právo na informace, právo na ochranu před druhotnou újmou, právo na ochranu osobních informací, právo na podporu a pomoc a právo na peněžitou pomoc. Kurz je veden dvojicí lektorek ve složení sociální pracovnice a právnička. Díky tomu účastníci získají informace nejen právního charakteru, ale také informace dotýkající se přímé práce s obětmi. Kurz je zaměřen prakticky a účastníci se dozvědí informace, jakým způsobem uplatnit jednotlivá práva obětí, jakým způsobem je možné předcházet sekundární viktimizaci a mnoho zajímavých informací z přímé práce organizace, která se dlouhodobě věnuje práci s obětmi trestných činů

Pokud máte o kurz zájem, prosíme o přihlášení na níže uvedeném odkaze. Maximální kapacita kurzu je 15 osob.

Děkujeme Vám za zájem, přihlašování již bylo ukončeno.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Kateřinu Baňackou na tel. č. 773 177 844 či e-mailu: katerina.banacka@in-ius.cz