2.6.2012

Miroslav Mareš zpracoval na zakázku Ministerstva vnitra analýzu k problematice trestné činnosti z nenávisti, v němž dovozuje nepůvodnost a částečně neaplikovatelnost konceptu násilí z nenávisti pro české prostředí. S jeho prací vedeme diskusi v našem stanovisku.

Naše stanovisko bylo zasláno Odboru bezpečnostní politiky dne 30.1.2012 den před schůzí odborníků na trestnou činnost z nenávisti a extremismus. Této schůze se nemohly zúčastnit žádná z nevládních organizací, které dříve participovaly na zrušené pracovní skupině (Task Force C). Stanovisko In IUSTITIA nebylo do dnešního dne vypořádáno, zpráva Miroslava Mareše nebyla diskutována ve veřejném plénu.

Ochlazení vztahů mezi neziskovým sektorem a státní správou nepovažujeme za nutné. Uvítali bychom, aby veřejná správa akceptovala neziskové organizace jako partnery, jejichž posláním je mj. činnost veřejné správy sledovat a přinášet kritické podněty, a obnovila intenzivní diskusi nad tématy násilí z nenávisti a extremismu.