Významná část trestných činů z nenávisti není policií registrována – ať už kvůli rozhodnutí oběti a dalších zainteresovaných osob čin nenahlásit, nebo kvůli neschopnosti či neochotě policistů se skutkem patřičně zabývat. Oznamování a zaznamenávání předsudečných trestných činů je totiž oproti ostatním trestným činům komplikované kvůli tomu, že je třeba se zabývat pachatelovou pohnutkou.

Studie s názvem Specifika objasňování trestných činů z nenávisti: policejní pohled má za cíl přispět k porozumění praxi objasňování předsudečných trestných činů. Analyzuje rozhovory s příslušníky Policie ČR, kteří byli dotazováni na rozpoznávání a dokazování předsudečné pohnutky pachatelů.

Z jakých důvodů bývá tato pohnutka často přehlížena? A co může napomoci tomu, aby se větší část trestných činů z nenávisti dočkala oznámení a patřičného zaznamenání? Přečtěte si celou studii pod tímto odkazem: Specifika objasňování trestných činů z nenávisti: policejní pohled — Čeština (ceskakriminologie.cz)