Právě jsme vydali Zprávu o předsudečném násilí z důvodu sexuální orientace či genderové identity 1. 1. – 31. 3. 2021. Jde o první z pravidelných kvartálních zpráv, které se budou zabývat předsudečným násilím vůči LGBTI osobám.

V prvních třech měsících roku 2021 jsme zaznamenali na území ČR dva incidenty motivované předsudky vůči sexuální orientaci nebo genderové identitě. Oba incidenty se odehrály na internetu. V dlouhodobém srovnání let 2018 až 2021 se jedná o nejvyšší hodnotu zaznamenanou mezi prvními kvartály.

Zpráva vznikla v rámci projektu „Rise up against anti-LGBTI hate crimes“, který realizujeme ve spolupráci s organizacemi Prague Pride a Národní ústav duševního zdraví. Ambicí projektu je podnítit politické a legislativní změny, jejichž následkem dojde ke zlepšení přístupu obětí trestných činů motivovaných předsudky vůči sexuální orientaci nebo genderové identitě ke spravedlnosti a to za účasti Policie ČR i dalších odborníků.

Součástí projektu „Rise up against anti-LGBTI hate crimes“ jsou také další aktivity zaměřené především na zvyšování míry oznámených předsudečných útoků kvůli sexuální orientaci nebo genderové identitě nevládním neziskovým organizacím a policii. Smyslem projektu je posílení mechanismů sběru dat v této oblasti tak, aby byly k dispozici přesnější a mezinárodně srovnatelné údaje. V rámci projektu budou rovněž poskytovány odborné služby obětem předsudečného násilí z řad LGBTI osob.

Projekt je financován z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014-2020). Projekt je
spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.