Na našich stránkách jsme zveřejnili evaluační zprávu, která má zhodnotit kvantitu a kvalitu sociálního a právního poradenství poskytovaného Poradnou Justýna Brno. Zpracoval ji pro nás @STEM, Ústav pro studium empirických výzkumů.

V rámci tříletého projektu financovaného Evropským sociálním fondem a národních zdrojů, zaměřeného na prevenci sociálního vyloučení zvlášť zranitelným obětem a obětem násilí z nenávisti, jsme státu podle zprávy mimo jiné ušetřili 4 989 964 korun.

Zpráva mimo jiné říká: „Vzhledem k nákladům projektu, které dosáhly 3 608 817 Kč (přičemž národní zdroje tvořily 541 322 Kč), práce poradny ušetřila státu mnohonásobně více, než kolik musel (z národních zdrojů) investovat do jejího provozu. Na každou 1 Kč, kterou stát na fungování poradny poskytl, získal 9,20 Kč zpět ve formě úspor. Pokud bychom počítali celkovou investici (tedy včetně příspěvku EU), pak na každou investovanou 1 Kč připadá 1,40 Kč uspořených nákladů.“

Celou zprávu najdete na našich stránkách zde: https://in-ius.cz/…/08/Evaluacni_zprava_FINAL_3_3_WEB.pdf