Ústavní soud dnes vynesl nález ve věci online napadání advokátky Kláry Kalibové. Důvodem útoku na poškozenou je její dlouhodobá práce ve prospěch obětí předsudečného násilí. V období třech měsíců v roce 2020 obdržela poškozená do své emailové schránky 114 emailů výhružného, zastrašujícího, hanobícího i pornografického charakteru. Ústavní stížnost Kláry Kalibové směřuje k obhajobě práva na ochranu osobní důstojnosti, osobního a soukromého života a brojí proti rozhodnutí obecných soudů, které výroky obžalovaného nepovažovaly za trestné.

„Vítám rozhodnutí Ústavního soudu. Znamená, že masivní útoky na ženy profesně působící ve veřejném životě nesmí být do budoucna tolerovány a poškozeným má být poskytována trestně právní ochrana. Věřím, že můj případ bude využit ve prospěch dalších žen nacházejících se v podobném postavení – novinářek, akademiček, vědkyň, advokátek a lidskoprávních lídryň, “ říká napadená advokátka Klára Kalibová.

Výhružné e-maily jsou k dispozici zde a podaná Ústavní stížnost zde.