Od března 2021 se mohou na naši Poradnu Justýna obracet v Praze a v Jihomoravském kraji nejen oběti předsudečného násilí, jejich příbuzní či svědci těchto incidentů, ale i pozůstalí po obětech vraždy bez předsudečného motivu a také oběti úmyslných trestných činů, kterým byla způsobena těžká újma na zdraví.

Těmto lidem In IUSTITIA prostřednictvím Poradny Justýna nabízí poskytování právních informací, provázení trestním řízením, zprostředkování zastoupení zmocněncem a také odborné sociální poradenství, jehož cílem je zmírnit následky trestného činu a předcházet druhotným újmám (zhoršení psychického stavu nebo ekonomické situace, sociální vyloučení apod.).

Veškeré služby Poradny Justýna jsou pro klienty zdarma a poskytují je kvalifikovaní pracovníci*ice s odpovídajícím vzděláním a praxí v poskytování služeb obětem trestných činů. Zájemci mohou službu kontaktovat prostřednictvím telefonních linek, poradenského e-mailu nebo webového formuláře na stránkách in-ius.cz. Víc informací najdete zde: https://in-ius.cz/poradna/